Vô ý gây thương tích là thế nào ? xử phạt ra sao nếu không làm chết người?

Vô ý gây thương tích là thế nào ? xử phạt ra sao nếu không làm chết người?

*Trả lời:

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được hiểu là hành vi cẩu thả hoặc vì quá tự tin gây hậu quả làm người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe.

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định, hướng dẫn tại Điều 138 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, lúc này, bạn cần trưng cầu giám định thương tật và gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an để đề nghị khởi tố vụ án hình sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp này, được quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 thì gia đình bạn có quyền yêu cầu bên người đâm chồng bạn bồi thường với mức cụ thể như sau:

“1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Chuyên viên Hồ Thị Ánh Duyên

Bài viết liên quan