Yêu cầu Doanh nghiệp trả thưởng như đã hứa.

Hỏi: Theo Quy chế khen thưởng của Công ty tôi quy định: Nếu NLĐ làm việc tốt, không bị kỷ luật và Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2017 thì Tết Âm lịch năm 2018 được thưởng 02 tháng lương. Nhưng nay, Ban giám đốc thông báo năm nay chỉ thưởng 01 tháng lương, trong khi hết tháng 11/2017, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch năm. Vậy Công ty tôi có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có, thì chúng tôi phải làm như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho mình?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn – Công Ty Luật TNHH Đại Nam dựa trên thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Khi người sử dụng lao động đã hứa thưởng và quy định trong quy chế thưởng thì bắt buộc phải thực hiện.

Điều 570 Bộ luật dân sự 2015 quy đinh về hứa thưởng: “1.Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng….”

Điều 6 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động quy định:

“…2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;…”

Công ty bạn đã hứa thưởng tiền thưởng tết và được ghi nhận trong quy chế công ty. Nay, Người lao động đáp ứng được các điều kiện khác của Công ty đó là làm việc tốt, không bị kỷ luật, thì Công ty có nghĩa vụ trả thưởng theo đúng cam kết.

Vì vậy, trường hợp này, Bạn có thể tự mình hoặc thông qua Công Đoàn của bạn yêu cầu Công ty thực hiện đúng các quy định nêu trong quy chế thưởng. Trong trường hợp hai bên không thể thương lượng giải quyêt được, thì Bạn hoặc Công Đoàn thông qua bên thứ ba là Hội đồng hòa giải hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Bài viết liên quan