Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 04-2/TNCN (đính kèm)