MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Mẫu TP/CN-2014/CN.03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

ảnh 4×6 TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

ảnh 4×6

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………. ,

huyện/quận…………………………………………, tỉnh/thành phố…………

Chúng tôi/Tôi là:

Ông
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

Chúng tôi/Tôi đã chăm sóc, nuôi dưỡng người có tên dưới đây như con đẻ của mình:

Họ và tên: ……………… …………..Giới tính: ………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………… Quốc tịch……………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện từ ngày ……….tháng……… năm………… Cho đến nay, quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Nay chúng tôi/tôi có nguyện vọng đăng ký nuôi con nuôi thực tế.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi thực tế cho chúng tôi theo quy định của pháp luật.

………………ngày …………….. tháng ……….. năm…………….

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên[2]

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là…………………….. sinh năm …………..

Số CMND……………………., cư trú tại…………..

……………………………………………………

Tôi có biết về việc Ông/Bà…. đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh/chị……. Cho đến nay quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Tôi xin cam đoan lời chứng của tôi là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.

……………….., ngày……….tháng……… năm………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là………………… sinh năm …………

Số CMND………………… cư trú tại………..

………………………………………………………..

Tôi có biết về việc Ông/Bà…………. đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh/chị…….. Cho đến nay quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn đang tồn tại. Tôi xin cam đoan lời chứng của tôi là đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.

……………….., ngày……….tháng……… năm………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

[1] Nếu người nhận nuôi không nhớ rõ ngày nào của tháng thì ghi ngày 01 của tháng đó. Nếu người nhận nuôi không nhớ rõ ngày, tháng nào của năm thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm đó.

[2] Nếu người nhận con nuôi muốn giữ bí mật về việc nuôi con nuôi thì người được nhận làm con nuôi không cần phải ký tên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bài viết liên quan