Nghĩa vụ của người sử dụng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động t

Hỏi: Tôi bị Công ty của mình đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Vậy tôi có được tiếp tục trở lại làm việc và tôi sẽ được bồi thường những gì? Tôi cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn   – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Chúng tôi xin tư vấn như sau:

Do bạn không cung cấp cho chúng tôi về nguyên nhân và những vi phạm của Người sử dụng lao động trong việc chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, nên chúng tôi xin đưa ra những nghĩa vụ chung mà người sử dụng lao động phải thực hiện khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Căn cứ Điều 42, Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

“1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Đối với trường hợp của bạn, bạn cần xem xét, Công ty của bạn đang vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nào khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn để yêu cầu bồi thường theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

 

Bài viết liên quan