Chế độ bảo hiểm thai sản chồng được nhận khi vợ sinh con

Chế độ bảo hiểm thai sản chồng được nhận khi vợ sinh con

Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn khi vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì không? Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

  • Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì không?

Theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản, người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

  • Thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng

Điều 34, Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 quy định chi tiết thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với nam giới như sau:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới được quy định tại Điều 39 Luật BHXH năm 2014.

Mọi thông tin cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Công ty Luật Đại Nam qua Hotline: 024.32232546