Điều kiện để Di chúc hợp pháp theo Bộ luật Dân sự 2015

Thời gian vừa qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 – Công ty Luật TNHH Đại Nam nhận được nhiều câu hỏi về điều kiện di chúc hợp pháp.

Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955 xin được giải đáp:

     Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

      Theo đó, chỉ những người từ đủ 15 tuổi trở lên (Điều 625 Bộ luật dân sự 2015) có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình và di chúc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 630 Bộ lụật dân sự 2015. Cụ thể như sau:

      +  Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

      +  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

      + Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

      + Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

       + Di chúc bằng văn bản có người làm chứng, thì phải có ít nhất hai người làm chứng trở lên.

        + Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

         Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955 để được giải đáp cụ thể hơn.

        Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

 

 

Bình luận

Thêm bình luận