Dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do đã tìm được việc làm

Hỏi: Tôi nghỉ viêc từ tháng 12/2017. Hiện tại, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 02 tháng và còn 01 tháng nữa. Nếu giờ tôi đi làm thì 01 tháng trợ cấp đó tôi có tiếp tục được hưởng nữa không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0983525955 - 0931047999 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Theo điểm b, khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 quy định về Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

…..

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đã tìm được việc làm, nên thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm. Vì vậy, 01 tháng trợ cấp còn lại, bạn không được tiếp tục hưởng mà được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0983525955 - 0931047999 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Huế

Bình luận

Thêm bình luận