Lập website để thu hút thêm khách hàng có phải đăng ký?

Câu hỏi: Tôi là đại lý kinh doanh của một hãng xe ô tô. Để thu hút khách hàng dễ dàng hơn, tôi dự định mở một website dựa theo tiêu chuẩn thiết kế của hãng. Vậy, ông có phải đăng ký website này? Nếu có thì phải đăng ký ở đâu và thủ tục đăng ký như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà Bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

* Website Thương mại điện tử bán hàng là gì?

Tại Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ quy định về thương mại điện tử thì website thương mại điện tử là “trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng”.

Tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định“website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”.

Như vậy, Website của bạn được thiết lập nhằm mục đích thu hút khách hàng mua ô tô của hãng, do vậy đây là website thương mại điện tử bán hàng theo các quy định trên.

* Thiết lập Website thương mại điện tử có phải đăng ký?

Tại Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nêu rõ các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Như vậy, khi thiết lập website bạn chỉ cần thực hiện việc thông báo tới Bộ Công Thương, chứ không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

* Thủ tục thông báo thiết lập Website thương mại điện tử bán hàng như thế nào?

Tại điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về “Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng:

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Thông tin phải thông báo bao gồm:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 024.3223.25.46 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.

Chuyên viên Bùi Thị Bích Phương

Bình luận

Thêm bình luận