Thủ tục đăng kí nhãn hiệu

Tổng đài tư vấn 024.32232546 - Công ty Luật TNHH Đại Nam tư vấn thủ tục đăng kí nhãn hiệu: 
1.   Điều kiện được đăng kí nhãn hiệu:
Nhãn hiệu của bạn có được bảo hộ hay không phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.
- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
- Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ sở pháp lý để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của chủ đơn.

2. Hồ sơ đăng kí nhãn hiệu:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:
- Hai tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu);
- 09 mẫu nhãn hiệu yêu cầu đăng ký (không lớn hơn 8c, x 8cm);
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải ghi rõ đầy đủ họ tên, địa chỉ chủ đơn, ghi rõ danh mục hàng hoá/ dịch vụ đã ký theo đơn đã được phân nhóm theo Thoả Ước Ni xơ, mô tả về nhãn hiệu và lập yêu cầu bảo hộ.
- Tờ khai đơn phải có dán mẫu nhãn hiệu lên phần tương ứng, ký và đóng dấu xác nhận hợp lệ bởi doanh nghiệp;
- Trong trường hợp doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở chấp thuận của người khác thì phải có văn bản chấp thuận đó;
- Trường hợp nhãn hiệu yêu cầu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể thì đơn đăng ký phải gửi kèm theo quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ,nhãn hiệu tập thể.
3. Thời gian xử lý Hồ sơ đăng ký
Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định thời gian xử lý đơn đăng kí nhãn hiệu là không quá 12 tháng, kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, trong đó:
- Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn;
-  Thời gian công bố đơn: trong vòng 02 tháng, kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
- Thời gian thẩm định nội dung: 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNH Đại Nam Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn liên hệ Tổng đài tư vấn 024.32232546 của Công ty Luật TNHH Đại Nam để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng./.

Chuyên viên Nguyễn Thị Vinh

Bình luận

Thêm bình luận