Tư vấn chế độ BHXH của người lao động nghỉ hưu và đóng 30 năm BHXH?

CHẾ ĐỘ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG 30 NĂM BHXH NGHỈ HƯU

Hỏi: Tôi là lao động nam làm việc tại ngân hàng ở Hà Nội, tính đến ngày 7/1/2018 tôi đủ 60 tuổi và có thời gian đóng BHXH liên tục tính là 30 năm. Xin hỏi: khi nghỉ hưu tôi được hưởng mức lương hưu hàng tháng của tôi là bao nhiêu?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phòng tư vấn 0931047999 - 0983525955 – Công ty Luật TNHH Đại Nam. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Công ty Luật TNHH Đại Nam xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại theo điểm a khoản 1 Điều 54 luật BHXH 2014 quy định:

“Điều 54: Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi….”

Do đó bạn đã có đủ điều kiện để hưởng chế độ lương hưu theo quy định của pháp luật.

*Mức hưởng chế độ lương hưu

Tại Điều 56 luật BHXH 2014 quy định:

“Điều 56: Mức lương hưu hàng tháng:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi…..”

Theo thông tin mà bạn đã cũng cấp thì bạn đã đủ tuổi về hưu, và đã đóng BHXH liên tục được 30 năm do đó mức lương hưu hàng tháng bạn tương ứng bằng: 73% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

*Thời điểm hưởng lương hưu: căn cứ theo khoản 1 Điều 59 thì thời điểm hưởng lương hưu của là bạn là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do cơ quan bạn lập khi bạn đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Đại Nam. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0931047999 - 0983525955 để được giải đáp cụ thể hơn.

Trân trọng./.    

                                                             Chuyên viên Nguyễn Xuân Dũng

Bình luận

Thêm bình luận