Xuất cảnh khi đang chịu án treo

Có được xuất cảnh khi đang chịu án treo?

 

*Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị Định 65/2012/NĐ-CP về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

“1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.”

Trường hợp của bạn tuy đã thi hành án treo nhưng còn 8 tháng thử thách nên chưa được phép xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 64 Luật thi hành án hình sự 2010 về nghĩa vụ của người được hưởng án treo:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

2. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

3. Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

4. Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục.

Căn cứ vào Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; Nghị định 61/2000 và Nghị định 136/2007, người được hưởng án treo hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp giám sát, giáo dục về tình hình rèn luyện, tu dưỡng của mình và phải chấp hành thời gian thử thách theo bản án của Tòa án. Đồng thời tại Điều 21, Nghị định 136/2007, công dân Việt Nam đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự thì không được phép xuất cảnh.

Do vậy, trường hợp của bạn, nếu hết 1 năm kể từ ngày chấp hành xong thời gian thử thách theo bản án của Tòa mà không phạm tội mới thì bạn được phép xuất cảnh.

 

Chuyên viên Hồ Thị Ánh Duyên